BYAFÖRENINGEN

2019 års styrelse består av:

 • Nils-Rune Edström (ordf.)
 • Anette Jansson (sekr.)
 • Bennet Areljung (kassör)
 • Linda Bäckman
 • Simon Malm
 • Tommy Johansson
 • Torsten Pettersson
 • Cecilia Åstrand
 • Lennart Andersson (ersättare)
 • Elisabet Sundqvist (ersättare)
 • Viveka Lundqvist (ersättare)
20190416_183706-2487

Övre raden fr v. Torsten Petterson, Lennart Andersson, Elisabet Sundqvist, Bennet Areljung och Simon Malm. Nedre raden fr v. Cecilia Åstrand, Nille Edström, Linda Bäckman, Anette Jansson, Viveka Lundqvist och Tommy Johansson.

Dokument

Här hittar du dokument som rör byaföreningen.