Vad ska vi göra tillsammans?

Styrelsen fick i uppdrag på årsmötet att ta reda på vad byborna och säsongsboende vill ha för aktiviteter i byn.

Nu kan du lämna förslag på Facebook, i Hökmarks byagrupp, till någon i styrelsen eller i en en brevlåda utanför skolan. Brevlådan töms av Elisabet Sundquist.

Nu finns lådan för idéer och motioner uppsatt vid skolan/byagården. Hoppas nu att ni alla vill komma med många olika förslag i denna låda, på FB eller på hemsidan som kan intressera både gammal som ung. Med gemensamma krafter skapar vi förutsättningar för glädje och trivsel i byn.
Lådan är låst och töms senast den 19/2-23.

Gott Nytt År!

Ett nytt år är snart här och från årsskiftet byter vi ansvariga för uthyrningen av byagården. Vi tackar Ann-Charlotte och Jouni Lahti som skött om den i många år och välkomnar istället Cecilia och Joel Åstrand.

När du vill hyra skolan kontaktar du nu Cecilia på tel. 070-561 64 25. För bybor är det gratis att hyra och övriga betalar 500 kr per tillfälle.

20171219_142631.jpg